Fincentrum je první a jediná poradenská firma v ČR, která poradcům a klientům poskytuje mnoharozměrnou podporu ve všech fázích poradenského procesu:

- První kontakt s klientem

- Analýza klientovy situace

- Návrh optimalizace financí klienta softwarem FinMAX(R)

- Administrace smluv s institucemi

- Uspořádání u klienta

- Následná péče

Poradenský proces Fincentra je přehledně znázorněn zde (PDF).